Descriere lot procedura

BENEFICIAR: Denumire: SC ANEPAL AMBALAJE SRL Adresa: Sat Borlesti, comuna Merisani, nr 87, judetul Arges Nr. înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: J03/890/2006 CUI : 18713082 Persoana de contact: Dan Gheorghe Vasile Telefon: +4 0756 151 169 Fax: +4 0248 610 292 E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Mijloace de comunicare: prin poştă/curier rapid sau prin depunere directă la sediul autoritatii contractante: Sat Borlesti, comuna Merisani, nr 87, judetul Arges. SURSA DE FINANTARE: PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie. Domeniul major de intervenţie DMI 1.1 - Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM. Operaţiunea a) - Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile. A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii. PROIECT: „Cresterea competitivitatii economice a S.C. Anepal Ambalaje S.R.L., prin achizitionarea de utilaje si echipamente tehnologizate necesare activitatii de productie”, cod SMIS 44355, contract de finantare nr. 4m/400627/1/22.11.2013, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională si Bugetul de Stat, încheiat cu Ministerul Economiei, Autoritate de Management a Programului Operațional Sectorial “Creșterea Competitivității Economice“. Proiectul se implementează în Sat Borlesti, comuna Merisani, nr 87, judetul Arges, pe o durată de 9 luni. OBIECTUL CONTRACTULUI: Obiectul procedurii de achizitie: Lot 7, format din: - Fierastrau circular cu banc Valoarea estimată a contractului pentru achiziţionarea echipamentelor este de: 7320 RON fara TVA. PROCEDURA 1. Procedura selectata: • Ordinul Ministrului Afacerilor Europene nr. 1120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. 2. Informatii privind locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire: • Documentaţia de atribuire şi alte informaţii şi clarificări se pot obţine personal sau prin posta/curier rapid la locatia de implementare a proiectului din Sat Borlesti, comuna Merisani, nr 87, judetul Arges sau de pe pagina web www.fonduri-ue.ro . • Data și ora limită de depunere a ofertei: 25.02.2014 ora 18:00 la locatia de implementare a proiectului din Sat Borlesti, comuna Merisani, nr 87, judetul Arges. • Deschiderea si evaluarea ofertelor se va face in data de 26.02.2014 ora 12:00 la locatia de implementare a proiectului din Sat Borlesti, comuna Merisani, nr 87, judetul Arges. • Adresa la care se transmit ofertele şi modalitatea de transmitere a acestora: Sat Borlesti, comuna Merisani, nr 87, judetul Arges. Ofertele se vor transmite prin poştă/curier rapid sau se vor depune personal la adresa mentionata mai sus. • Semnarea contractului de furnizare bunuri se va face in termen de 10 zile lucratoare de la stabilirea castigatorului contractului. În termen de 5 zile calendaristice de la semnarea semnarea contractului de achiziţie, S.C. ANEPAL AMBALAJE S.R.L., va publica pe pagina web www.fonduri-ue.ro informaţii despre câştigătorul contractului.