Descriere lot procedura

Obiectul contractului: Aplicatie ERP si servicii de formare profesionala a personalului. Locatia de implementare a contractului de finantare: Municipiul Oradea, str. Onestilor, nr. 11B, judetul Bihor Ofertantul este obligat sa precizeze dreptul de utilizare asupra aplicatiei ERP, eventualele drepturi de proprietate intelectuala, dupa caz, asupra creatiilor rezultate din furnizarea produsului. Acestea vor fi drepturi depline ale S.C. DEPONA EDILITARE SI DRUMURI S.R.L., cu respectarea legislatiei in vigoare. Durata maxima pentru implementarea, testarea si punerea in functiune a aplicatiei ERP este de 6 luni de la semnarea contractului de furnizare, urmand ca in termen de maxim o luna dupa receptia, testare si punerea in functiune (dar nu mai tarziu de luna a 7 – a) sa se finalizeze serviciul de formare profesionala a personalului. Valoarea estimata a achizitie fara TVA este de 210.000,00 lei, fiind compusa din: Aplicatie ERP (1 buc.) – 200.000,00 lei Servicii de formare profesionala a personalului (1 serviciu / contract) – 10.000,00 lei Toate preţurile vor fi exprimate in lei, fara TVA. Preturile ofertei nu pot depasi valorile estimate, fara TVA. Pretul aplicatiei de tip ERP va include OBLIGATORIU urmatoarele: - pretul implementarii aplicatiei ERP - pretul eventualelor licente/utilizator sau orice alta forma de licentiere pentru un numar de 12 utilizatori concurenti si a modulelor functionale conform specificatiilor tehnice - eventualele costuri legate de sistemul de operare de server si clientii de acces aferenti (daca e cazul) - eventualele costuri legate de serverul de baze de date - orice alte eventuale costuri legate de alte aplicatii software necesare bunei functionari a aplicatiei ERP, mai putin cele referitoare la sistemele de operare pentru PC-uri si aplicatiile de tip office Pretul serviciului de formare profesionala a personalului va include OBLIGATORIU urmatoarele: - toate costurile necesare pentru instruirea unui numar de 12 utilizatori desemnati de DEPONA EDILITARE SI DRUMURI SRL in vederea utilizarii modulelor solicitate. Criteriul de atribuire: cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere economic. Grila de evaluare si algoritmul de calcul se gasesc in documentatia de atribuire. Ofertantul va respecta indicatiile prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire atasata acestui anunt de achizitie, in special cu privire la completarea corecta a formularelor solicitate si prezentarea documentelor de calificare si selectie. Data si ora limita pentru solicitari de clarificari la documentatia de atriburie: 18.02.2014, ora 17.00 Informatiile detaliate in documentatie de atribuire sunt obligatorii si nu se admit negocieri. Toate conditiile din documentatie pentru care nu s-au solicitat lamuriri suplimentare in perioada de solicitare a clarificarilor se considera acceptate de catre ofertanti. Perioada de valabilitate oferte: 90 zile Evaluarea ofertelor si stabilirea ofertantului castigator se va realiza pana cel tarziu in data de 17.04.2014, iar semnarea contractului cu ofertantul castigator se va realiza pana cel tarziu in data de 01.05.2014. Limba de redactare a ofertei: limba romana. Data si ora limita de depunere a ofertei: 22.02.2014, ora 12.00 Data si ora deschiderii ofertelor: 22.02.2014, ora 14.00 Adresa la care se transmit ofertele: Municipiul Oradea, str. Onestilor, nr. 11B, Judeţul Bihor (prin poştă, curierat sau personal). Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentatia de atribuire este atasata acestui anunt si se poate descarca on-line. Informatii suplimentare si/sau clarificari puteti obtine la sediul social al firmei din Municipiul Oradea, str. Onestilor, nr. 11B, Judetul Bihor, tel. 0359 426422, e-mail Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , persoana de contact Ramona Drebitca – Manager de proiect.