Descriere lot procedura

SC LUMITECH SRL Brasov, str. Grigore Ureche, nr. 16, jud. Brasov CUI 15133412 Tel / Fax: 0268 - 41 38 33 E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ANUNT DE INTENTIE Titlu proiect: “DEZVOLTARE COMPETITIVA A FIRMEI LUMITECH SRL” Procedura de atribuire a Contractului de furnizare bunuri in cadrul proiectului “DEZVOLTARE COMPETITIVA A FIRMEI LUMITECH SRL” Program Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice Axa Prioritara 1 “Un sistem inovativ si ecoeficient de productie” Domeniu Major de Interventie 1.1 “Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM” Operatiunea a) “Sprijin pentru consolidarea sectorului productive prin investitii tangibile si intangibile” Sursa de finantare POS CCE 2007-2013, Axa prioritara 1 - «Un sistem inovativ si ecoeficient de productie» Domeniul de interventie 1.1 - «Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, in special a IMM» Operatiunea a) Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile, si fonduri proprii ale beneficiarului. Obiectul contractului il constituie achizitia bunuri dupa cum urmeaza: • Masina automata de sertizare • Sistem de sudura cu ultrasunete • Laborator mobil micrografic de testare + Soft pentru laborator mobil micrografic de testare Locul de livrare a produselor (locatia implementarii proiectului): Brasov, str. Grigore Ureche, nr. 16, jud. Brasov Tipul si durata contractului : • Contract de furnizare bunuri • Perioada de livrare a echipamentelor care fac obiectul contractului : max 14 saptamani de la emiterea comenzii de livrare. Valoarea estimata a contractului este 203.642 euro fara TVA, dupa cum urmeaza: • Masina automata de sertizare, 165.642 euro; • Sistem de sudura cu ultrasunete, 27.000 euro; • Laborator mobil micrografic de testare + soft pentru laborator mobil micrografic de testare, 11.000 euro Procedura de atribuire aplicată: Procedura simplificata conform Ord. 1120 / 2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul de «Convergenta». Informatii si clarificari Documentatia este atasata prezentului anunt. De asemenea, varianta pe hartie se poate obtine gratuit la adresa Brasov, str. Grigore Ureche, nr. 16, jud. Brasov – persoana de contact Alin Muresan, Director in zilele Luni-Vineri, intre orele 9.00-16.00. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 14.02.2014, orele 13.00. Data limita de transmitere a raspunsului catre operatorii economici la solicitarile de clarificari: 15.02.2014, orele 13.00. Termenul limita de depunere a ofertei este 18.02.2014, orele 13.00, la urmatoarea adresa: Brasov, str. Grigore Ureche, nr. 16, jud. Brasov. Ofertele depuse dupa termenul specificat vor fi respinse. Ofertele vor fi deschise la adresa: Brasov, str. Grigore Ureche, nr. 16, jud. Brasov , in data de 19.02.2014, orele 09.00. Ofertele trebuie depuse in doua exemplare in original, semnate si stampilate din partea ofertantului. Ofertele se pot depune personal, prin posta sau prin curierat rapid la adresa Brasov, str. Grigore Ureche, nr. 16, jud. Brasov. Ofertele vor fi prezentate de ofertanti conform documentatiei de atribuire. Criteriul de atribuire : “Pretul cel mai scazut” Detalii suplimentare puteţi obţine la: Tel / fax: +40268 41 38 33, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. . Data : 10.02.2014 Nume firma: SC LUMITECH SRL