Descriere lot procedura

INVITAŢIE DE PARTICIPARE REF: Proiect: „Model participativ de elaborare a politicii publice naţionale privind ONG în România”, cod SMIS 40543 Sursă de finanţare: Programul Operaţional Sectoruial Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013 Stimate domn/Stimată doamnă, Vă transmitem Invitaţia de participare la procedura de atribuire având ca obiect: Servicii organizare reuniuni ale Grupului de lucru ONG şi ale Comitetului mixt guvern-ONG, în cadrul proiectului „Model participativ de elaborare a politicii publice naţionale privind ONG în România”, cod SMIS 40543 INFORMAŢII DESPRE PROCEDURĂ Obiectul şi locul de implementare a contractului: Servicii organizare reuniuni ale Grupului de lucru ONG şi ale Comitetului mixt guvern - ONG, în cadrul proiectului „Model participativ de elaborare a politicii publice naţionale privind ONG în România”, cod SMIS 40543, Cod CPV 55120000-7 – Servicii de reuniuni şi conferinţe organizate la hotel. Locul de implementare: Bucureşti Tip şi durată contract: Contract de servicii, cu durata de 2 luni Valoarea estimată: 26.100 lei (fără TVA) Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut Data şi ora limită de depunere a ofertei: 21.02.2014, 15.00 Data şi ora deschiderii ofertelor: 21.02.2014, 16.00 Adresa la care se transmit ofertele: Bd. Mareşal Al. Averescu Nr. 17, pavilion F, et. 3, Sector 1, Bucureşti, 011454 Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: Documentaţia de atribuire poate fi obţinută în urma unei solicitări directe adresate achizitorului, prin e-mail sau fax. Vă rugăm să confirmaţi intenţia de participa la procedură şi primirea adresei noastre. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: Fundaţia Centrul de Asistenţă pentru Organizaţii Neguvernamentale – CENTRAS, Bd. Mareşal Al. Averescu Nr. 17, pavilion F, Et. 3, Sector 1, Bucureşti, 011454, Tel: 021 223 00 10, Fax: 021 223 00 12, E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , persoana de contact: Cristina Olteiu – Responsabil achiziţii publice.