Descriere lot procedura

SC DAMIENA SRL cu sediului social in Sat Moara Nica, Comuna Moara, nr.479, camera 1, Judet Suceava, va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de furnizare privind achizitia de bunuri (LOT 3) care fac obiectul proiectului nr. SMIS 44300 ” Achizitii echipamente de constructii si foraj”. Obiectul contractului: achizitie bunuri: Lot 3 - Sape foraj (130 x130 mm) – 1 bucata – 86.795 lei, fara TVA - Atelier complet bentonita – 1 bucata – 148.663 lei, fara TVA - Tuburi de protectie perete simplu – 1 bucata – 169.138 lei, fara TVA Valoarea estimata a achizitiei: 404.596 lei fara TVA sau echivalentul in euro calculat la cursul BNR (1 euro = 4,45lei). Procedura aplicata: procedura simplificata conform Ordinul 1120/2013 privind aprobarea procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul de „Convergenta”. Sursa de finantare a contractului: Finantat in proportie de 70% in cadrul proiectului nr. SMIS 44300 ” Achizitii echipamente de constructii si foraj”, prin Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice”/ Axa prioritara 1 “Un sistem inovativ şi ecoeficient de productie”/ Domeniul de interventie 1.1./ Operatiunea a) – “Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile” - investitii pentru întreprinderi mici si mijlocii. Documentatia de atribuire este atasata prezentului anunt. Criteriu de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic (tehnic si financiar, algoritmul de calcul fiind prezentat in cadrul documentatiei de atribuire). Termenul limita de depunere a ofertelor: 12.02.2014, ora 12.00 Adresa la care se transmit ofertele: Sat Moara Nica, Comuna Moara, nr.479, camera 1, Judet Suceava, Cod postal 727377, Romania. Data si ora la care se deschid ofertele: 12.02.2014, ora 17.00 Locatia de deschidere a ofertelor: Sat Moara Nica, Comuna Moara, nr.479, camera 1, Judet Suceava, Romania. Echipamentele trebuie sa fie noi. Oferta trebuie : - sa fie valabila timp de 60 zile de la termenul limita pentru depunerea ofertelor; - sa indeplineasca conditiile din Caietul de sarcini. Nu se accepta oferte partiale. Limba de redactare a ofertei: română. Ofertele prezentate de ofertanți din altă țară pot fi prezentate în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere autorizată în limba română. Rezultatul procedurii: va fi anuntat in scris.