Descriere lot procedura

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” -co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională ANUNT DE INTENTIE/INVITATIE DE PARTICIPARE pentru Pentru procedura de atribuire a Contractului de furnizare utilaje tehnologice pentru fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii in cadrul proiectului “ Modernizarea si dezvoltarea capacitatii de productie a SC Rotherm SRL “ Cod SMIS 48829. Surse de finantare: POS CCE/Apel nr.4m / Axa prioritara 1 – „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie”/Operatiunea a) – „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile” DENUMIRE BENEFICIAR: SC ROTHERM SRL Locul de implementare a proiectului: Sat Vanatori – Neamt, Comuna Vanatori – Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 8D, Jud Neamt Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J27/624/1991 Cod Unic de Înregistrare: RO2007412 Persoana de contact: Bogdan Stefan Date de contact: tel. /fax. 0233 / 251.384, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Domeniul de activitate economică: CAEN – 2892 Fabricarea utilajelor pentru extractie si constructii Obiectul contractului: Achizitionarea de catre autoritatea contractanta prin PROCEDURA SIMPLIFICATA a unui echipament – Centru de frezat cu comanda numerica, destinat fabricarii utilajelor pentru extractie si constructii VALOAREA TOTALA ESTIMATA: 1.035.722 lei fara TVA echivalent a 231.668,87 euro fara TVA, la cursul InforEuro din Ianuarie 2014, adica 1 euro= 4.4707 lei Documentele care insotesc livrarea: Toate documentele vor fi emise sau traduse in limba romana. In cazul in care documentele sunt traduse in limba romana, vor fi autentificate fie de catre un traducator autorizat, fie certificate de catre ofertant, producator (dupa caz) cu semnatura si stampila. - aviz de insotire a marfii; - certificat de garantie; - certificat de conformitate; - Declaratie privind vechimea tehnologiei; - manual de operare in limba romana precum si 1 manual electric, 1 manual mecanic si 1 manual de programare; Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasa tehnico-economic Factorii de evaluare, in ordine descrescatoare ca importanta, sunt: - performantele tehnice si de fiabilitate (caracteristicile tehnice oferite) - 50% - pretul ofertei - 20% - garantia oferita dupa punerea in functiune (luni) - 20% - termen de livrare - 10% Procedura de atribuire aplicata: Ordinul Ministrului Afacerilor Europene nr. 1120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. Valabilitatea ofertei: 60 zile Oferta alternativa: interzisa Data limita de depunere a ofertelor: 13.02.2014, ora 12.00. Data si ora deschiderii ofertelor: 13.02.2014, ora 14.00. Locul de livrare a echipamentelor: Sat Vanatori – Neamt, Comuna Vanatori – Neamt, str. Stefan cel Mare, nr. 8D, Jud Neamt Informatii suplimentare referitoare la licitatie si specificatiile tehnice se obtin la tel./ fax. 0233/251.384, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Documentatia de atribuire poate fi obtinuta in urma unei solicitari la adresa de email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau direct de la sediul achizitorului. Ofertele se transmit prin posta/curier rapid sau se depun personal.