Descriere lot procedura

ANUNT / INVITATIE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE FURNIZARE BUNURI TANGIBILE SI INTANGIBILE Achizitor: S.C. ROMCONSTRUCT AG S.R.L. Adresa sediului social: Oras BUZAU, Şos. POGONELE, nr: 12, judeţul Buzău Locatia investitiei: 1. Oras BUZAU Şos. POGONELE, nr: 12, judeţul Buzău 2. Buzau, Aleea Industriilor, nr. 1C, jud. Buzău; Proiect “IMPLEMENTARE DE SOLUTII SOFTWARE PENTRU DESIGN SI PRODUCTIE SI SISTEM DE PLANIFICARE A RESURSELOR FIRMEI “, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare 1317/331/16.12.2013, încheiat de achizitor cu Ministerul pentru Societatea Informaţională, Organism Intermediar pentru Axa Prioritară 3 - “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” a POS CCE. Codul SMIS: 46965. Societatea SC ROMCONSTRUCT AG SRL anunta lansarea procedurii de achizitie si invită persoanele juridice sau fizice autorizate, interesate, să depună oferte în scopul atribuirii contractului de furnizare bunuri tangibile si intangibile, descris in instructiunile si specificatiile din documentatia atasata. Atribuirea contractului de furnizare se face prin procedura simplificata conf. Ordinului 1120/2013 . Valoarea estimata a contractului: 937.512,00 lei lei plus TVA. Criteriu de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic. Termen de livrare, instalare, punere in functiune si receptie: maxim 9 luni de la data semnarii contractului . Locatie livrare / punere in functiune: 1. Oras BUZAU Şos. POGONELE, nr: 12, judeţul Buzău 2. Buzau, Aleea Industriilor, nr. 1C, jud. Buzău; Data limită de depunere a ofertelor : 14.02.2014, orele 16:00. Adresa de transmitere a ofertelor: Oras BUZAU Şos. POGONELE, nr: 12, judeţul Buzău Data si ora deschiderii ofertelor: 17.02.2014, ora 12:00 Locul deschiderii ofertelor: sediul SC ROMCONSTRUCT AG SRL, Oras BUZAU Şos. POGONELE, nr: 12, judeţul Buzău Contractul de furnizare se va semna pana la data limita de: 25.02.2014. Folderul atasat este arhivat si contine 2 fisiere: 1. Documentatia de atribuire si indicatiile aferente, in format pdf. 2. Formulare ce trebuie sa insoteasca oferta, in format word. Pentru informatii suplimentare: Persoana de contact: dl. ŢĂRUŞ SORIN Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la sediul S.C. ROMCONSTRUCT AG S.R.L., Oras BUZAU, Şos. POGONELE, nr: 12, judeţul Buzău si la fax. 0238726730.