Descriere lot procedura

S.C. EUROTRICOT S.R.L. cu sediul social in Str. Vasile Alecsandri, nr.83, Caracal, 235200, Judetul Olt, Romania anunta lansarea procedurii de achizitie pentru atribuirea Contractului de furnizare 6 masini de tricotat, 2 software de control al productiei si instruire specializata in conformitate cu Ordinul 1.120/15.10.2013, pentru implementarea proiectului “Crearea unei noi unitati de productie a firmei EUROTRICOT (Caracal) prin achizitia de echipamente de tricotat cu tehnologie recenta”  Valoare estimata fara TVA: LOT UNIC: 6 masini de tricotat, 2 software legate de procesul de producţie si instruire specializata: 1.809.337,50 ron (404.710,11 euro) Curs inforEuro Ianuarie 2014 (1 euro= 4,4707 ron)  Criteriu de atribuire: „Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic”  Data si ora limita de depunere a ofertelor (data sosirii la sediul beneficiarului): 11.02.2014 ora 16:00;  Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: S.C. EUROTRICOT S.R.L. Str. Vasile Alecsandri, nr.83, Caracal, 235200, Judetul Olt, Romania  Limba de redactare a ofertelor: română  Documente ce urmeaza a fi prezentate de ofertanti: Documente de calificare, Oferta tehnica, Oferta financiara, conform specificatiilor tehnice  Data, ora si locul deschiderii ofertelor: 12.02.2014, ora 10:00, la adresa de depunere a ofertelor  Sedinta de evaluare si adjudecare: 12.02.2014 – 13.02.2014 ANEXA: Specificatii tehnice Informatii suplimentare pot fi obtinute contactand S.C. EUROTRICOT S.R.L., de la persoana de contact D.na. Ramona Tatiana Carstea, folosind mijloacele de comunicare indicate in Specificatiile tehnice.