Descriere lot procedura

Fundaţia "Institutul de Management în Asigurări", cu sediul în București, sector 1, Strada Steluței nr. 2, cod poștal 013356, telefon: 021 230 51 32, fax: 021 230 51 22, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , adresa web: http://www.ima-imi.ro, CUI 25285051, vă invită să participați la procedura de atribuire a contractului de achiziție Servicii pentru evenimente CPV 79952000-2. Obiectul contractului constă în organizarea seminarului de finalizare a proiectului "Program naţional de formare profesională a specialiştilor şi intermediarilor din asigurări" cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ´Investeşte în oameni!" Serviciile vor consta în punerea la dispoziție a unei săli de conferințe dotată corespunzător și asigurarea condițiilor optime pentru desfășurarea seminarului. Seminarul se va desfășura în data de 05 decembrie 2013. Finanțarea contractului de achiziție se realizează prin intermediul contractului de finanțare POSDRU/81/3.2/S/49461 având ca obiect cofinanțarea proiectului “Program naţional de formare profesională a specialiştilor şi intermediarilor din asigurări”, din Fondul Social European, în cadrul POS DRU 2007-2013. Criteriul de atribuire aplicat pentru stabilirea ofertei câștigătoare: selecția ofertei se va realiza pe baza criteriului “prețul cel mai scăzut”. Valoarea estimată a contractului este de 4.500 lei (fără T.V.A.). Pentru a fi conformă, orice ofertă trebuie să fie mai mică sau cel mult egală cu valoarea estimată. Orice ofertă cu o valoare mai mare decât valoarea estimată va fi respinsă. Modul de prezentare a ofertelor: oferta se va prezenta într-un plic sigilat pe care vor fi notate: Oferta pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție: Servicii pentru evenimente CPV 79952000-2, din cadrul proiectului „Program naţional de formare profesională a specialiştilor şi intermediarilor din asigurări” ID 49461, - Numele și adresa Beneficiarului, - Numele și adresa ofertantului, și - mențiunea „A nu se deschide înainte de sesiunea de deschidere a ofertelor, 26 noiembrie 2013, orele 11:30”. Plicul va cuprinde la rândul său 3 plicuri sigilate denumite Ofertă financiară, Ofertă tehnică și Documente calificare. Oferta financiară va fi exprimată ferm în LEI, cu şi fără T.V.A., respectând legislaţia română în vigoare în ceea ce priveşte aplicarea cotei de T.V.A. Oferta financiară va fi completată în formularul specific anexat documentației de atribuire. Oferta tehnică va fi întocmită în conformitate cu cerinţele caietului de sarcini. Oferta tehnică va fi completată în formularul specific anexat documentației de atribuire. Documentele de calificare vor cuprinde: - certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, - formularele 2 (după caz), 3, 4, 5 și 6, completate conform prevederilor din documentația de atribuire. Ofertele se pot trimite până la data de 26.11.2013 orele 11:00 la sediul Fundaţiei "Institutul de Management în Asigurări", din București, sector 1, Strada Steluței nr. 2, cod poștal 013356, telefon: 021 230 51 32, fax: 021 230 51 22, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , adresa web: http://www.ima-imi.ro. Specificațiile tehnice în baza cărora trebuie elaborată oferta pot fi obținute din documentația de atribuire disponibilă pe site-ul http://www.ima-imi.ro, la secțiunea Achiziții. Relații suplimentare și clarificări se pot obține la telefon: 021 230 51 32 sau mobil 0758 491 998, persoană de contact Ciprian NICOLAE, manager de proiect.