Descriere lot procedura

Anunt de participare la procedura de atribuire a contractului de executie lucrari „Construire piscină adulţi şi copii, grup sanitar şi duşuri” 1. Obiectul şi locul de implementare a contractului: „ Lucrari constructii si instalatii in localitatea Eforie Nord, Aleea Perla, nr. 4, cod postal 905350, jud. CONSTANŢA. 2. Tip şi durată contract: contract de executie lucrari, cu o durata de realizare de 5 luni (din care 3 luni lucrari efective si 2 luni probe si incercari,) de la data intrării în vigoare a contractului şi include eventualele sistări cauzate de timpul friguros si de SEZONUL ESTIVAL, dar nu mai tarziu de 15.07.2015. 3. Valoarea estimată: 1.411.724,00 lei fara TVA, din care, cheltuieli diverse si neprevazute – 116.228 lei fara TVA, cu precizarea ca executantul va oferta 9% din valoarea liniei bugetare Constructii si instalatii. 4. Data şi ora limită de depunere a ofertei: 13.02.2014, ora 12:00. 5. Adresa la care se transmite oferta: SC LUANA TOURS 2004 SRL, Strada Casin Nr. 5, Bl G1, Sc A, Ap 3, judetul Contanta, cod postal 900546. 6. Procedura aplicată: Procedura simplificată aplicata de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari, aprobata prin Ordinul 1.120 / 15.10.2013. 7. Sursa de finanţare: POR 2007-2013, Axa prioritara 5 ,,Dezvoltarea durabila si promovarea turismului”, Domeniul major de interventie 5.2. „Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterii calitatii serviciilor turistice”. 8. Documentele si informatiile privind Proiectul Tehnic necesare in elaborarea ofertei tehnice si financiare le puteti consulta la adresa: http://hotel-fortuna.ro/PROIECT-SC-LUANA-TOURS-2004-SRL/. 9. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.02.2014, ora 16.00. 10. Data limita pentru transmiterea raspunsului la clarificari: 10.02.2014, ora 16:00. 11. Limba de redactare a ofertei: limba română. 12. Perioada de valabilitate a ofertei: minim 90 de zile. 13. Preţul ofertei este ferm, nu se acceptă actualizarea preţului contractului; Nu se acceptă oferte alternative. 14. Ofertele vor fi prezentate in plicuri inchise, intr-un exemplar original si doua copii conform cu originalul, pe exteriorul carora se vor preciza urmatoarele: - Denumirea si adresa destinatar: SC LUANA TOURS 2004 SRL, Strada Casin Nr. 5, Bl G1, Sc A, Ap 3, judetul Contanta, cod postal 900546. - Pentru participarea la procedura simplificata atribuire contract executie lucrari pentru proiectul „Construire piscină adulţi şi copii, grup sanitar şi duşuri” - A nu se deschide inainte de data de 13.02.2014, ora 12.30. - Daca plicul nu este marcat conform prevederilor de mai sus, SC LUANA TOURS 2004 SRL nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea sau deschiderea prematura a ofertei. - Oferta trebuie sa fie adresata, datata, semnata, stampilata, cu numar de inregistrare, sa se specifice daca preturile contin sau nu TVA, sa aiba inscrisa valabilitatea. - Documentele ofertei vor fi elaborate conform modelelor de formulare atasate. Informatii suplimentare puteti obtine la: S.C. LUANA TOURS 2004 S.R.L. Reprezentant legal CRISTINA-DANIELA BALCAN Tel: 0735 558793 E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.