Descriere lot procedura

SC FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL CUI: RO 24115580 Sediul social: Pitesti, B-dul Republicii, Bl D6A, Sc A, Ap 18, jud. ARGES Tel/fax: 0348800809 E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Anunţ de invitatie de participare la procedura de atribuire Titlul proiectului: „CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICE PRIN RETEHNOLOGIZARE LA SC FLORIMAR CONSTRUCT TOTAL SRL”, finantat prin Programul Operational Sectorial ,,Creșterea Competitivității Economice“; Axa prioritară 1 ,,Un sistem inovativ și eco-eficient de producție “; DM1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiții pentru întreprinderile mici și mijlocii. Obiectul contractului: Achizitia urmatoarelor utilaje: - BULDOZER – 1 buc - MININCARCATOR – 1 buc Locul de livrare a produselor (locația implementării proiectului): Comuna Stalpeni, Cladire C1, Jud Arges , Jud ARGES. Valoarea estimată totală este de: 1.206.645 lei fara TVA, echivalent a 268.274,49 euro fara TVA. Valoarea maxima admisa a ofertelor depuse in cadrul procedurii este data de valoarea estimativa mentionata. Cursul de referință leu/euro aplicabil: 1 euro = 4,4978 lei, curs BNR valabil la data de 31.01.2014. Procedura de atribuire aplicată: conform Ordinului 1120 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări. Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire: documentatia de atribuire este atasata in cadrul anuntului, se poate descarca de pe site-ul www.fonduri-ue.ro, sectiunea Achizitii beneficiari privati. Data și ora limită de depunere a ofertei: • Termenul limită de depunere a ofertelor este: 07.02.2014 ora 16:00, la punctul de lucru al societatii cu adresa: MUNICIPIUL PITESTI, B-DUL REPUBLICII, , NR 5, Demisol, JUD ARGES, personal sau prin posta/curier. • Deschiderea şi evaluarea ofertelor va avea loc în data de 10.02.2014 ora 12:00, , la punctul de lucru al societatii cu adresa: MUNICIPIUL PITESTI, B-DUL REPUBLICII, , NR 5, Demisol, JUD ARGES.. Valabilitatea ofertei: Minim 90 zile de la data data deschiderii ofertelor Oferte alternative: nu este cazul Ofertele vor fi exprimate in RON sau EURO, vor fi semnate si stampilate, vor include datele de identificare ale ofertantului. Ofertele se transmit în original prin poştă/curier rapid sau se depun personal la sediul beneficiarului privat. Limba de redactare a ofertei: română. Ofertele prezentate de ofertanți din altă țară pot fi prezentate în altă limbă, cu condiția ca acestea să fie însoțite de o traducere autorizată în limba română. Criteriu de selecție: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic (tehnic si financiar, algoritmul de calcul fiind prezentat in cadrul documentatiei de atribuire). Echipamentele trebuie sa fie noi, nu se admit echipamente second-hand. Informații și clarificări: se pot solicita în scris până la data de 03.02.2014, ora: 18.00. la punctul de lucru al societatii (MUNICIPIUL PITESTI, B-DUL REPUBLICII, , NR 5, Demisol, JUD ARGES), personal, prin posta/curier, fax sau e-mail. Raspunsul la clarificari se va transmite pana la data de 04.02.2014 ora 18.00 prin posta/curier/fax/e-mail. Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Nume persoană contact : ENE FLOREA Funcţie: Manager de proiect/Administrator Telefon 0348800809, Fax: 0348800809, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.