Descriere lot procedura

Beneficiar: S.C. THERMO FIX S.R.L. Cod unic de înregistrare: 25031649 Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J08/158/2009 Municipiul Braşov, str. Avram Iancu, nr. 48A, sc. A, ap. 2, judeţul Braşov 500068 Tel. 0740-286019, 0745-018496 Fax 0368-001851 PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL„Creşterea Competitivităţii Economice”AXA PRIORITARĂ 1”Un sistem inovativ și ecoeficient de producție”DOMENIU MAJOR DE INTERVENȚIE 1.1”Investiții productive și pregătirea pentru competiția pe piață a întreprinderilor, în special a IMM”. OPERAŢIUNEA a)”Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiții tangibile și intangibile” Titlu proiect: “Dezvoltarea societatii prin achizitionare de echipamente performante” In data de 27.12.2013 a fost publicat anuntul de achizitie echipamente si utilaje: 1. Lot 1: Echipamente pentru lucrari de constructii si instalatii, conform listei anexate la documentatie – valoare estimata lot: 261.803,34 lei fara TVA 2. Lot 2: Buldoexcavator, valoare estimata lot 350.730,81 lei 3. Lot 3: Schela autoridicatoare foarfeca, set schela fatada 990 mp. – valoare estimata lot 267.021,47 lei Valoarea totala a celor 3 loturi: 879.555,62 lei fara TVA. Procedura de atribuire aplicată: conform Ordinului privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări Procedura de atribuire a fost realizata, oferte fiind depuse pana la data de 10.01.2014 pentru toate cele 3 loturi. Au fost semnate contracte de furnizare pentru toate cele 3 loturi. Avand in vedere urmatoarele: - la publicarea anuntului privind ofertantul castigator, nu s-a putut introduce decat contractul pentru lotul 1; - raspunsul primit de la Centrul de Informare pentru Instrumente Structurale in data de 29.01.2014, prin care ni se indica urmatoarele: "pana la primirea unui raspuns oficial si definitiv din partea MFE, sa publicati un nou anunt in sectiunea Achizitii Privati in care sa puneti informatiile referitoare la atribuirea celui de-al doilea lot, cu trimitere la Anuntul initial al procedurii", prezentam acest anunt pentru a publica ofertantul castigator pentru lotul 3 la procedura de achizitie derulata in perioada 27.12.2013 - 10.01.2014 Firma contractata: IMER INTERNATIONAL SpA, Italia Identificare firma: 201467020 Valoare contract atribuit (LEI): 266331,29 lei Data semnare contract: 20.01.2014 Nr. contract : 596