Descriere lot procedura

Obiectul contractului: Achizitionarea unui buldozer Locatia de implementare a contractului: Sat Suplacu de Barcau, Str. Crinului, Nr. 72, Cod postal 417535, judetul Bihor, Romania Durata maxima pentru a contractului: 5 luni de la data semnarii contractului Valoarea estimata a achizitiei fara TVA este de 810429.50 lei, fiind compusa din: - buldozer – 1 bucata. – 810429.50 lei, fara TVA Criteriul de atribuire: cea mai avantajoasa oferta din punct de vedere tehnico – economic. Grila de evaluare si algoritmul de calcul se gasesc in documentatia de atribuire. Daca in urma aplicarii grilei de evaluare rezulta un punctaj egal pentru doi sau mai multi operatori economici, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai mic. Ofertantul va respecta indicatiile prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire atasata acestui anunt de achizitie, in special cu privire la completarea corecta a formularelor solicitate si prezentarea documentelor de calificare si selectie. Data si ora limita pentru solicitari de clarificari la documentatia de atriburie: 03.02.2014, ora 16.00. Orice informatii sau raspunsuri la clarificari se vor obtine de la punctul de lucru al societatii din Sat Suplacu de Barcau, Str. Crinului, Nr. 72, Cod postal 417535, judetul Bihor, Romania Informatiile detaliate in documentatia de atribuire sunt obligatorii si nu se admit negocieri. Toate conditiile din documentatie pentru care nu s-au solicitat lamuriri suplimentare in perioada de solicitare a clarificarilor se considera acceptate de catre ofertanti. Perioada de valabilitate oferte: 60 de zile de la data de la data DESCHIDERII ofertelor. Evaluarea ofertelor si stabilirea ofertantului castigator se va realiza pana cel tarziu in data de 14.02.2014, iar semnarea contractului cu ofertantul castigator se va realiza pana cel tarziu in data de 30.03.2014 Limba de redactare a ofertei: limba romana. Data si ora limita de depunere a ofertei: 10.02.2013, ora 12.00 Data si ora deschiderii ofertelor: 10.02.2013, ora 16.00 Adresa la care se transmit ofertele: Sat Suplacu de Barcau, Str. Crinului, Nr. 72, Cod postal 417535, judetul Bihor, Romania Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentatia de atribuire este atasata acestui anunt si se poate descarca on-line. Informatii suplimentare si/sau clarificari puteti obtine la punctul de lucru al societatii: Sat Suplacu de Barcau, Str. Crinului, Nr. 72, Cod postal 417535, judetul Bihor, Romania e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , telefon: 0744.397.876