Descriere lot procedura

ANUNȚ DE INTENȚIE La procedura de atribuire a Contractului de furnizare: Buldoexcavator – 2 buc. PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL „Creşterea Competitivităţii Economice” AXA PRIORITARĂ 1 Un sistem inovativ și ecoeficient de producție DOMENIU MAJOR DE INTERVENȚIE 1.1 Investiții productive și pregătirea pentru competiție pe piață a întreprinderilor, în special a IMM OPERAŢIUNEA a) Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv pentru investiții tangibile și intangibile A2- Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiții pentru întreprinderile mici și mijlocii „ Retehnologizarea firmei S.C. SAMINSTALS.R.L. prin achizitionarea unor utilaje performante ” Obiectul contractului de furnizare bunuri: 1. Buldoexcavator – 2 buc. Locul de livrare a bunului ( locația implementării proiectului ): Regiunea de dezvoltare Nord-Vest, Sat Vetiș, Comuna Vetiș, Str. Principală, nr. 98, Judet Satu Mare Tipul și durata contractului: • contract de furnizare bunuri • durata contractului: 6 luni din momentul semnării contractului Termenul de livrare: maxim 3 luni de la data semnării contractului Valoarea estimată a contractului: 506614,5 RON + TVA sau 111589,1 Euro + TVA. Curs EURO folosit este de 4,5400 RON, cursul BNR din data de 27.01.2013 Procedura de atribuire aplicată: Ordin 1120 /2013 privind modificarea și aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privați de proiecte finanțate din instrumente structurale, obiectivul Convergență Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 10.02.2014, ora 12:00 Locul şi modalitatea de depunere: Ofertele trebuie depuse în original, semnate şi ştampilate din partea ofertantului. Prin poştă, curierat sau personal la sediul firmei SC SAMINSTAL SRL din Sat Vetiș, Comuna Vetiș, Str. Principală, nr. 98, Judet Satu Mare Data, ora şi locul deschiderii ofertei: Sat Vetiș, Comuna Vetiș, Str. Principală, nr. 98, Judet Satu Mare, în data de 10.02.2014 în intervalul orar: 12:00 - 14:00. Limba de redactare a ofertei: română. Ofertele de pret redactate in alte limbi vor trebui traduse si certificate de un traducator autorizat. Traducerea ofertelor este responsabilitatea ofertanților. Moneda folosită: RON sau EURO, curs EURO folosit este de 4,5400 RON. Cursul BNR din data de 27.01.2014 Ofertele alternative: interzise Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi trimise prin email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau fax: 0261-820845; Persoană de contact: Bereczki Szilard Akos DATA: 30.01.2014 Nume firmă S.C. SAMINSTAL S.R.L.