Descriere lot procedura

Cresterea competitivitatii SC KIT METAL SRL prin achizitia de echipamente productive” Ploiesti, 29.01.2014 SC KIT METAL SRL, cu sediul în Mun.Ploiesti, str.Mircea cel Batran nr. 119 spatiul C40, jud.PRAHOVA, derulează, începând cu data de 03.12.2013, proiectul “Cresterea competitivitatii SC KIT METAL SRL prin achizitia de echipamente productive “, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finantare nr. 4m/400806/1/03.12.2013. Proiectul este finantat prin Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitătii Economice”, Axa Prioritară 1- Un sistem inovativ si ecoeficient de productie, Domeniul Major de Interventie DM1.1- Investitii productive si pregatirea pentru competitia pe piata a intreprinderilor, Operatiunea a)Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile A2-Sprijin financiar in valoare de 1.065.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderi mici si mijlocii. Autoritatea de Management: Ministerul Economiei. Organismul Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Valoarea totală a proiectului este de 1.819.532,51 lei, din care asistenta financiară nerambursabilă este de 1.035.860,32 lei. Proiectul se implementează în Mun.Ploiesti, str.Mircea cel Batran nr. 119, judetul Prahova pe o durată de 12 luni. Documentatia de atribuire aferenta procedurii poate fi obtinuta de pe www.fonduri-ue.ro Criteriul de atribuire aferent procedurii este pretul cel mai scazut Valoarea estimata a contractului este de 1.314.210 lei, fara TVA ( echivalentul 300.000 euro fara TVA). Locul de livrare al echipamentelor si softurilor aferente si instruire personal este Mun.Ploiesti, str.Mircea cel Batran nr. 119 spatiul C40, jud.PRAHOVA Daca manifestati interes pentru aceasta procedura, SC KIT METAL SRL va invita sa depuneti oferta tehnico-financiara a firmei dumneavoastra prin posta, servicii de curierat sau direct la sediul firmei, pana la data limita de 06.02.2014, ora 12:00 Data de deschidere a ofertelor este de 06.02.2014, ora 12:30 la sediul SC KIT METAL SRL, din Mun.Ploiesti, str.Mircea cel Batran nr. 119 spatiul C40, jud.PRAHOVA