Descriere lot procedura

ANUNȚ DE INTENȚIE La procedura de atribuire a Contractului de furnizare: Platforma aeriana mobilă PROGRAMUL OPERAȚIONAL SECTORIAL „Creşterea Competitivităţii Economice” AXA PRIORITARĂ 1 Un sistem inovativ și ecoeficient de producție DOMENIU MAJOR DE INTERVENȚIE 1.1 Investiții productive și pregătirea pentru competiție pe piață a întreprinderilor, în special a IMM OPERAŢIUNEA a) Sprijin pentru consolidarea și modernizarea sectorului productiv pentru investiții tangibile și intangibile A2- Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiții pentru întreprinderile mici și mijlocii „Competitivitate sporită a firmei Instalatii Montaj Grup SRL prin achiziționarea unor utilaje moderne ” Obiectul contractului de furnizare bunuri: 1. Platformă aeriană mobilă – 1 buc. Locul de livrare a bunului ( locația implementării proiectului ): Regiunea de dezvoltare Nord-Vest, Localitatea Zalău, Str. Valea Miții, Nr. 5 Jud. Salaj. Tipul și durata contractului: • contract de furnizare bunuri • durata contractului: 10 luni din momentul semnării contractului Termenul de livrare: maxim 2 luni de la data semnării contractului Valoarea estimată a contractului: 279482,4 RON + TVA sau 61560 Euro + TVA. Curs EURO folosit este de 4,5400 RON, cursul BNR din data de 27.01.2013 Procedura de atribuire aplicată: Ordin 1120 /2013 privind modificarea și aprobarea procedurii de atribuire aplicabile beneficiarilor privați de proiecte finanțate din instrumente structurale, obiectivul Convergență Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 20.02.2014, ora 12:00 Locul şi modalitatea de depunere: Ofertele trebuie depuse în original, semnate şi ştampilate din partea ofertantului. Prin poştă, curierat sau personal la sediul firmei SC INSTALATII MONTAJ GRUP SRL din Localitatea Zalău, Str. Valea Miții, Nr. 5 Jud. Salaj Data, ora şi locul deschiderii ofertei: Localitatea Zalău, Str. Valea Miții, Nr. 5 Jud. Salaj, în data de 20.02.2014 în intervalul orar: 12:00 - 14:00. Limba de redactare a ofertei: română. Ofertele de pret redactate in alte limbi vor trebui traduse si certificate de un traducator autorizat. Traducerea ofertelor este responsabilitatea ofertanților. Moneda folosită: RON sau EURO, curs EURO folosit este de 4,5400 RON. Cursul BNR din data de 27.01.2014 Ofertele alternative: interzise Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi trimise prin email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. sau fax: 0260620044; Persoană de contact: Ignatiuc Flaviu DATA: 29.01.2014 Nume firmă S.C. INSTALATII MONTAJ GRUP S.R.L.