Descriere lot procedura

Denumire proiect: Dezvoltarea managementului durabil în 6 arii naturale protejate din Câmpia Română (PROCAR). Denumire contract: Servicii de realizare a procedurii de evaluare de mediu (SEA). ASOCIAȚIA ARCHOS ENTERTAINMENT, în calitate de beneficiar al proiectului "Dezvoltarea managementului durabil în 6 arii naturale protejate din Câmpia Română (PROCAR)" Cod SMIS 43149, invită operatorii economici interesaţi să depună o ofertă pentru achiziţia de servicii de realizare a procedurii de evaluare de mediu (SEA), în cadrul proiectului. Surse de finanţare: Proiectul este finanţat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) în cadrul Programului Operaţional Sectorial “MEDIU”, Axa Prioritara 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protectia naturii, Domeniul Major de Interventie – Dezvoltarea infrastructurii si a planurilor de management pentru protejarea biodiversitatii si retelei Natura 2000. ASOCIAȚIA ARCHOS ENTERTAINMENT lansează prezenta procedura, în conformitate cu cerinţele Ordinului Ministrului Fondurilor Europene nr. 1120 din Octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul "Convergenţă", precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari, publicat în Monitorul Oficial cu numărul 650 din data de 22 octombrie 2013. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de realizare a procedurii de evaluare de mediu (SEA) pentru aria de desfășurare a proiectului, supunerea planului de management integrat procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului (SEA) şi înaintarea acestuia spre aprobare către autoritatea competentă de mediu, conform legislaţiei în vigoare. Locul de implementare a contractului: Serviciile ce fac obiectul contractului ce urmeaza a fi atribuit de catre Asociația Archos Entertainment vor fi prestate la sediul prestatorului. Tipul si durata contractului: Contractul de servicii va avea o durata de aproximativ 23 luni. Cod CPV: 90713000-8 - Servicii de consultanţă în probleme de mediu. Documentatia de atribuire pentru serviciile solicitate se regaseste atasat si include urmatoarele documente: SECTIUNEA I - FISA DE DATE A ACHIZITIEI SECTIUNEA II - CAIET DE SARCINI (specificatii tehnice) SECTIUNEA III - CONTRACT SECTIUNEA IV - FORMULARE Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este pretul cel mai scazut. Valoarea estimata a contractului este de 146.774,19 lei, fara TVA. Termenul limită de depune a ofertelor: 03.02.2014, ora 12.00 (ora locala). Ofertele vor fi depuse la adresa specificata in Sectiunea I Fisa de date a Achizitiei, punctul IV.4.3. Modul de prezentare a Ofertei, paragraful Adresa de depunere a Ofertelor. Orice oferta primită după termenul limită de depunere a ofertelor sau la o altă adresă decât cea indicată mai sus nu va fi evaluată de achizitor. Varianta in format editabil a Sectiunii IV – Formulare pentru pregatirea ofertei precum si informaţii suplimentare/clarificari pot fi obţinute de luni până vineri, între orele 09.00 – 17.00 (ora locală) cu excepţia sărbătorilor legale, utilizand coordonatele de contact indicate mai jos: ASOCIAȚIA ARCHOS ENTERTAINMENT Adresa: Bulevardul Unirii, Nr 18, bl. 5B, sc. 1, et. 3, ap. 10, Sector 4, Bucuresti Tel: 0721.450.877 / Fax: 031.425.13.34 E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.