Descriere lot procedura

VIM SPECTRUM SRL anunţă demararea procedurii de achiziţie având ca obiect echipamente TIC şi licenţe software necesare implementării proiectului, finanţat în cadrul POS CCE, Axa prioritară III, Domeniul Major de Intervenţie 3, Operaţiunea 1. Achizitor: VIM SPECTRUM SRL Adresa: comuna Corunca, sat Corunca, str. Sighişoarei nr. 409, jud. Mureş Fax: 0265.266210 Persoană de contact: Gáspár Csaba Obiectul contractului: echipamente TIC şi licenţe software necesare implementării proiectului Locul de implementare: comuna Corunca, sat Corunca, str. Sighişoarei nr. 409, jud. Mureş Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic Documentaţia de atribuire se poate ridica de la adresa achizitorului: comuna Corunca, sat Corunca, str. Sighişoarei nr. 409, jud. Mureş Ofertele pot fi depuse până la data de 31.01.2014, ora 12.00 la adresa achizitorului. Informaţii suplimentare pot fi solicitate până la data de 27.01.2014, ora 12.00, la datele de contact de mai sus. Răspunsurile la solicitările de informaţii suplimentare vor fi trimise până la data de 28.01.2014, ora 15.00. Deschiderea ofertelor se va face în data de 31.01.2014, ora 12.00 la adresa achizitorului.