Descriere lot procedura

Beneficiar: S.C. PEVA TEL CONSTRUCT S.R.L. Adresa sediu social: Municipiul București, Sector 2, Șos. Mihai Bravu, Nr. 107 - 119, Camera 1, Bl. E1, Sc. 5, Et. 2, ap. 142, Cod poștal 021313 Cod Unic de Înregistrare / CIF: RO 26477373 Număr de înregistrare la Registrul Comerţului: J40/1140/2010 Telefon: 021.250.70.40, Fax: 021.250.70.97, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Titlul proiectului: „Creșterea eficienței și a calității activității societății PEVA TEL CONSTRUCT SRL”, finanțat prin Programul Operațional Sectorial ,, Creșterea Competitivității Economice “; Axa prioritară 1 ,, Un sistem inovativ și eco-eficient de producție “; DM1.1 – Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM, Operaţiunea a) Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, A2 – Sprijin financiar în valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investiții pentru întreprinderile mici și mijlocii Obiectul contractului: Achiziție buldoexcavatoare, încărcător frontal, mai compactoare și mașini de tăiat asfalt Utilajele vor fi achiziționate după cum urmează: Lotul 1 - Buldoexcavator – 2 bucăți Lotul 2 - Încărcător frontal – 1 bucată Lotul 3 - Mai compactor – 2 bucăți Lotul 4 - Mașină de tăiat asfalt – 2 bucăți Valoarea estimată a achiziției fără TVA este de 948.692,00 lei fără TVA, respectiv 209.059,70 Euro, Cursul BNR din data de 21 ianuarie 2014, (adică 1 Euro = 4,5379 lei), din care: - 609.252,00 lei respectiv 134.258,57 Euro – lotul 1 - 304.626,00 lei respectiv 67.129,29 Euro – lotul 2 - 17.407,00 lei respectiv 3.835,92 Euro – lotul 3 - 17.407,00 lei respectiv 3.835,92 Euro – lotul 4 Pentru fiecare lot se va publica un anunț de participare. Procedura de achizitie conform legii: Cerere de ofertă conform Ordinului Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/2013 privind Procedura simplificata aplicata de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul “Convergenta”, precum si in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE si norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări publicată în Monitorul Oficial, nr. 650, din 22 octombrie 2013. Locul de livrare: Comuna Măgurele, Str. Atomiștilor, Nr. 1 , Județul Ilfov. Adresa la care se transmit ofertele: Municipiul București, Sector 3, Str. Știubei, Nr. 15. Data și ora limită de depunere a ofertelor: 30.01.2014 ora 12:00, iar deschiderea și evaluarea ofertelor se va face în data de 31.01.2014 ora 10:00 la următoarea adresa: Municipiul București, Sector 3, Str. Știubei, Nr.15. Valabilitatea ofertei: 90 zile calendaristice. Limba de redactare a ofertei: Limba română. Oferta prezentată de ofertanți din altă țară pot fi prezentate în altă limbă, cu condiția ca aceasta să fie însoțită de o traducere autorizată în limba română. Criteriu de selecție: oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Perioada de valabilitate a contractului de furnizare este de:  maximum 2 luni pentru lotul 1  maximum 7 luni pentru lotul 2  maximum 2 luni pentru lotul 3  maximum 7 luni pentru lotul 4 Termenul de livrare a utilajelor care face obiectul contractului de furnizare este de:  Lotul 1 - maximum 2 luni de la semnarea contractului de furnizare  Lotul 2 - maximum 7 luni de la semnarea contractului de furnizare  Lotul 3 - maximum 2 luni de la semnarea contractului de furnizare  Lotul 4 - maximum 7 luni de la semnarea contractului de furnizare Informații și clarificări: se pot solicita în scris până la data 24.01.2014, ora: 17:00. Clarificările se acceptă în formă scrisă personal sau prin fax/email/poștă/curier rapid la adresa: Municipiul București, Sector 3, Str. Știubei, Nr. 15; prin fax: 021.250.70.97; prin email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. . Detalii suplimentare puteţi obţine de la: Nume persoană contact : BURCĂ PERIȘOR Funcţie: Administrator Telefon: 021.250.70.40, fax: 021.250.70.97, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.