Descriere lot procedura

SC AUTORO SRL va invita sa participati la licitatia organizata in cadrul proiectului cu titlul „Dezvoltarea durabilă a S.C. AUTORO S.R.L. prin achiziţie utilaje” avand finantare nerambursabila in cadrul POS CCE. 1. Obiectul contractului: Achiziţia unui buldoexcavator si a unui excavator. 2. Valoarea estimata a achizitiei: 1.316.340,00 lei fara TVA sau echivalentul in euro calculat la cursul BNR din data de 16.12.2013. (1 euro = 4,45 lei) 3. Procedura aplicata: procedura simplificata conform Ordinul 1120/2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul de „Convergenta”