Descriere lot procedura

Achizitorul S.C. Eurocontor S.R.L., cu sediul in str. Nicolae Iorga – Complex Cedonia, corp E, etaj 1, ap. VIIMun. Sibiu, jud. Sibiu, anunta anularea procedurii de achizitie lucrari „foraje pentru pompa de caldura”, aferenta proiectului „Modernizarea intreprinderii prin achizitii de utilaje inalt tehnologice”, anunt publicat la data de 03.12.2013, cu depunere pâna pe data de 20.01.2014 prin procedura simplificata conform “Ordinul Ministrului Afacerilor Europene nr. 1120 din 15 octombrie 2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privati in cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenta“, precum şi in cadrul proiectelor finantate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrari. Achizitorul anunta anularea procedurii de achizitie mai sus mentionate in urma primirii unei singure oferte, oferta ce nu a intrunit cerintele impuse prin Anuntul de participare. Procedura de achizitie va fi reluata intr-un timp rezonabil.