Descriere lot procedura

S.C. BEST PRINT SERVICES S.R.L., cu sediul în Str. Valea Oltului nr. 63-65, sector 6, Bucureşti, Cod Poştal 061971, anunţă procedura de achiziţie pentru selectarea furnizorului bunului - maşină de termofoliat pentru implementarea proiectului: „Modernizarea activităţii de producţie a S.C. Best Print Services S.R.L.”, conform prevederilor Ordinului nr. 1120/22.10.2013 privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privaţi în cadrul proiectelor finanţate din instrumente structurale, obiectivul „Convergenţă“, precum şi în cadrul proiectelor finanţate prin mecanismele financiare SEE şi norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări 1. Denumirea: S.C. BEST PRINT SERVICES S.R.L. 2. Codul unic de înregistrare: RO 9100283 3. Adresa sediului social: Str. Valea Oltului nr. 63-65, sector 6, Bucureşti, Cod Poştal 061971 4. Telefon: 021 444 16 03 5. Fax: 021 444 16 99 6. E-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 7. Procedura aplicată pentru atribuirea contractului de furnizare bunuri: conform prevederilor Ordinului nr. 1120/22.10.2013 – cerere de ofertă 8. Sursa de finanţare a contractului: Fondul European de Dezvoltare Regională + Bugetul naţional / fondurile proprii ale S.C. BEST PRINT SERVICES S.R.L. 9. Obiectul şi locul de implementare a contractului: a. Obiectul: Furnizare bunuri – maşină de termofoliat; b. Locul: Str. Valea Oltului nr. 63-65, sector 6, Bucureşti, Cod Poştal 061971. 10. Tipul şi durata contractului: a. Tipul: contract de furnizare, conform documentaţiei de atribuire. b. Durata: maxim 7 luni de la semnarea contractului. 11. Valoarea estimată: 69.000,00 euro 12. Informaţii şi clarificări: a. Documentaţia se poate obţine gratuit de la sediul S.C. BEST PRINT SERVICES S.R.L. – Str. Valea Oltului nr. 63-65, sector 6, Bucureşti, Cod Poştal 061971, persoana de contact: Florin Borza, de Luni–Vineri: 8:00–16:00 sau poate fi solicitată prin fax; b. Data şi ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.01.2014, ora 12:00. Informaţii suplimentare se pot obţine la tel: 021 444 16 03, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , persoana de contact: Florin Borza; c. Data şi ora limită pentru transmiterea clarificărilor: 28.01.2014, ora 12:00. 13. Data şi ora limită pentru depunerea ofertelor: 03.02.2014, ora 12:00. 14. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: S.C. BEST PRINT SERVICES S.R.L. - Str. Valea Oltului nr. 63-65, sector 6, Bucureşti, Cod Poştal 061971. 15. Data şi ora deschiderii ofertelor: 03.02.2014, ora 14:00, la sediul S.C. BEST PRINT SERVICES S.R.L. - Str. Valea Oltului nr. 63-65, sector 6, Bucureşti, Cod Poştal 061971. 16. Limba de redactare a ofertei: Limba română şi/sau engleză. 17. Documentele ce urmează a fi prezentate de ofertanţi: conform Fişei de date a achiziţiei. 18. Instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a propunerii financiare: Preţul se va exprima în lei sau euro, fără TVA. 19. Cursul de referinţă leu/euro aplicabil: 4,5379 20. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare bunuri: preţul cel mai scăzut.