Descriere lot procedura

„Achizitie de echipamente de calcul si echipamente periferice de calcul”, coduri CPV 30213100-6; 38651000-3, in cadrul proiectului „Dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale pentru IMM în vederea îmbunătăţirii eficienţei organizaţionale şi valorificării oportunităţilor de afaceri”, proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - “Investeste in oameni!”, nr. de identificare al contractului POSDRU/92/3.1./S/63168, în conformitate cu cele precizate mai jos: I. Informaţii privind contactarea achizitorului: a) Denumire achizitor: CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE PRAHOVA b) Sediul: Str. Cuza Vodă, nr. 8, Ploieşti, Jud. Prahova, ROMÂNIA, cod poştal 100010 c) Tel: 0244/516.666, 0344/401.205 Fax: 0244/512.552, e-mail: ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. d) Cod de înregistrare fiscală: RO 1345733 II. Obiectul contractului: Achizitie “echipamente de calcul si echipamente periferice de calcul”, coduri CPV 30213100-6; 38651000-3. III. Se vor depune oferte pentru întreaga cantitate de produse solicitata. Nu se acceptă oferte parţiale. Nu se accepta oferte alternative. Data limită pentru depunerea ofertelor: 29.01.2014, ora 12:00. Adresa la care trebuie transmise sau depuse ofertele: sediul achizitorului indicat la pct. I. Criteriul aplicat pentru selectarea ofertei castigatoare in vederea atribuirii contractului: preţul cel mai scăzut/total ofertă. Valoarea estimata a achizitiei: 17.680,00 lei fara TVA Informaţii privind cerinţele minime si caracteristicile tehnice solicitate, elemente ale ofertei financiare si ale contractului de achizitie, ca si modalitatea de elaborare/intocmire a ofertei - sunt precizate în Documentatia pentru ofertanti disponibilă (gratuit si nerestrictionat). De asemena, in functie de sursa de informare si mijloacele disponibile ale potentialilor ofertanti, Documentatia poate fi solicitata achizitorului la urmatoarele contacte: Tel: 0244/516.666, 0344/401.205, Fax: 0244/512.552, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. Persoana de contact: Ingrid DUMITRAS, mobil: 0735.855.285.