Descriere lot procedura

S.C. IBIZA GOLF LIGHT S.R.L. Adresă: Sos. Pipera-Tunari nr. 198, T4, PA93/2, Judetul Ilfov, Fax 021.569.22.30, punct de lucru : Str Remus 1-3 , sector 3, Bucuresti Denumire proiect: „Achiziţia dotarilor, în vederea implementării proiectului identificat cu cod SMIS 19835 cu titlul Centru pentru sprijinirea afacerilor intreprinderilor mici si mijlocii”. finanţat din Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 4, DMI 4.1. "Dezvoltarea durabila a structurilor de sprijinire a afacerilor de importanta regionala si locala" potrivit Contractului de Finantare nr. 2817 / 02.02.2012 Obiectul şi locul de implementare a contractului : Achiziţia dotarilor potrivit Loturilor 1- Echipamente stingere incendiu, 2 - Dotari IT Retea de calculatoare, echipamente de imprimare /scanare/copiere( multifunctionale) si Dotari IT: Echipamente pentru sala de conferintesi 3- Sisteme camere video, monitorizare si alarma Locul de implementare: Str Remus 1-3 , sector 3, Bucuresti Tip contract: Contract de furnizare Durată contract: 12 luni. Valoarea estimată: 243.637,75 lei fara TVA. Criteriu de atribuire: “prețul cel mai scăzut” Procedura de atribuire aplicata: Procedura simplificată, conform Ordinului MFE nr. 1120/15.10.2013 pentru aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul „Convergență” și Instrucțiunii AMPOR nr. 113/28.10.2013. Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 05.02.2014, ora 12.00. Perioada de valabilitate a ofertei: Oferta trebuie să fie valabilă minim 60 zile de la data deschiderii ofertelor. Data si ora limita de transmitere a clarificarilor : 31.01.2014, ora 12.00 Data şi ora deschiderii ofertelor: 06.02.2014, ora 14.00 Adresa la care se transmit ofertele: Bucuresti,strada Remus 1-3 , sector 3 Stabilirea clarificărilor la documentele prezentate de ofertanţi si solicitarea lor : 11.02.2014 Stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare : 14.02.2014, ora 15:00 Notificarea privind rezultatul aplicării procedurii : 20.02.2014, ora 18:00 Semnarea Contractului de furnizare : 24.02.2014- 28.02.201 Contestatii : 5 zile lucrătoare de la rezultatul aplicării procedurii de atribuire (27.02.2014) Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la: Bucuresti,strada Remus 1-3 , sector 3,Fax: 021.569.22.30,Email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea.