Descriere lot procedura

Obiectul contractului: Sistem informatic de management al afacerii (ERP) (1 buc.) si serviciu de instruire personal (1 serviciu/contract) Dreptul de utilizare asupra sistemului informatic de management al afacerii (ERP), eventualele drepturi de proprietate intelectuala, dupa caz, asupra creatiilor rezultate din implementarea proiectului vor fi drepturi depline ale SC BEST ENGINE SRL, cu respectarea legislatiei in vigoare. Locatia de implementare al contractului de finantare – Municipiul Timisoara, Str. Ion Ionescu de la Brad, Nr. 29, Judetul Timis. Valoarea estimata fara TVA este de 188.433,00 lei, fiind compusa din: Sistem informatic de management al afacerii (ERP) (1 buc.) – 179.729,00lei Serviciu de instruire personal (1 serviciu/contract) – 8.704,00 lei Toate preţurile vor fi exprimate în lei, fără TVA. Preturile ofertei nu pot depasi valorile estimate, fara TVA. Criteriul de atribuire: oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic. Grila de evaluare si algoritmul de calcul se gasesc in documentatia de atribuire. Daca in urma aplicarii grilei de evaluare, pentru atribuirea contractului de furnizare, pe locul I in clasament, rezulta un punctaj egal pentru doi sau mai multi operatori economici, se va solicita ofertantilor o noua propunere financiara in plic inchis, contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai mic. Ofertantul va respecta indicatiile prevazute in cadrul Documentatiei de atribuire atasata acestui anunt de achizitie, in special cu privire la completarea corecta a formularelor solicitate si prezentarea documentelor de calificare si selectie. Data si ora limita pentru solicitari de clarificari la documentatia de atribuire: 27.01.2014, ora 17.00 Informatiile detaliate in documentatie de atribuire sunt obligatorii si nu se admit negocieri. Toate conditiile din documentatie pentru care nu s-au solicitat lamuriri suplimentare in perioada de solicitare a clarificarilor se considera acceptate de catre ofertanti. Perioada de valabilitate oferte: 90 zile. Evaluarea ofertelor si stabilirea ofertantului castigator se va realiza pana cel tarziu in data de 21.03.2014, iar semnarea contractului cu ofertantul castigator se va realiza pana cel tarziu in data de 05.04.2014. Limba de redactare a ofertei: limba romana. Data si ora limita de depunere a ofertei: 31.01.2014, ora 12.00 Data si ora deschiderii ofertelor: 31.01.2014, ora 14.00. Adresa la care se transmit ofertele: Timisoara, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 29, judet Timis. Locul şi modul de obţinere a documentaţiei de atribuire: documentatia de atribuire este atasata acestui anunt si se poate descarca on-line. Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la punctul de lucru al firmei din Municipiul Timisoara, Str. Ion Ionescu de la Brad, Nr. 29, Judetul Timis, tel. 0726 281 906, fax 0359 466 929, e-mail: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. , persoană de contact: BOAMBA Octavian Claudiu –Manager de proiect.