Descriere lot procedura

S.C. S.U.D.V. BRAŞOV S.A. C.U.I.: 16189365 Braşov, str. Turnului, nr.5, jud. Braşov, cod poştal 500152 Tel.: 0368-412117 Fax: 0368-412116 ANUNT DE INTENTIE La procedura de atribuire a Contractului de furnizare bunuri: - Strung cu comandă numerică PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL „Creşterea Competitivităţii Economice” AXA PRIORITARĂ 1 „Un sistem inovativ şi ecoeficient de producţie” DOMENIU MAJOR DE INTERVENTIE 1.1 „Investiţii productive şi pregătirea pentru competiţia pe piaţă a întreprinderilor, în special a IMM” OPERAŢIUNEA a) „Sprijin pentru consolidarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile, A2 – Sprijin financiar cu valoare până în 1.065.000 lei acordat pentru investiţii pentru întreprinderile mici şi mijlocii”. Titlul proiectului “ Consolidarea şi dezvoltarea societăţii S.U.D.V. BRAŞOV S.A. prin achiziţie de echipamente tehnologice performante “ Obiectul contractului de furnizare bunuri : - Strung cu comandă numerică Locul de livrare a produsului ( locaţia implementării proiectului, sediul social ): - Braşov, str. Turnului, nr.5, jud. Braşov, cod poştal 500152 Tipul si durata contractului: • contract de furnizare bunuri (Strung cu comandă numerică) • durata contractului: este de 6 luni Termenul de livrare: - Strung cu comandă numerică cel târziu până în data de 01 iunie 2014 Valoarea estimată a contractului pentru achiziţionarea utilajului Strung cu comandă numerică este de maxim 561.118,00 RON + TVA. Procedura de atribuire aplicată: Ordin 1120 din 2013 Termenul limită pentru depunerea ofertelor: 27.01.2014 ora 12:00 Locul şi modalitatea de depunere: • Ofertele trebuie depuse semnate şi ştampilate intr-un singur exemplar in original din partea ofertantului prin poştă, curier sau personal la adresa: Braşov, str. Turnului, nr.5, jud. Braşov, cod poştal 500152. Data, ora şi locul deschiderii ofertei: • Deschiderea şi evaluarea ofertelor se face în data de 27.01.2014, la sediul societăţii (Braşov, str. Turnului, nr.5, jud. Braşov, cod poştal 500152) în intervalul orar: 14:00-16:00 Limba de redactare a ofertei: română sau dacă se prezintă intr-o altă limbă este nevoie de traducere autorizată in limba română Moneda folosită: RON sau EURO Curs valutar folosit : Curs BNR valabil din data de 08.01.2014, 1 euro = 4.4979 lei Oferte alternative: interzise Modalitatea de solicitare a clarificărilor: Clarificările pot fi trimise prin email sau fax la: dr. ing. ADRIAN OLTEANU Funcţia – Director general executiv FAX : 0368-412116 E-mail : Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. ; Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. DATA: 20.01.2014 Nume firmă S.C. S.U.D.V. BRAŞOV S.A.