Descriere lot procedura

ANUNT DE INTENTIE Titlul proiectului: „CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII S.C. DUTCH MARINE TRADING DESIGN S.A. GALAŢI PRIN ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE“ Proiect finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala si Bugetul de Stat - Fonduri Structurale 2007-2013; Programul Operational Sectorial Cresterea competitivitatii economice 2007-2013” Axa Prioritară 1 - Un sistem inovativ si ecoeficient de productie; Domeniul major de interventie DM1.1 - Investitii productive si pregătirea pentru competitia pe piată a intreprinderilor, in special a IMM; Operatiunea a) Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile; A2 – Sprijin financiar in valoare de până la 1.065.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii Beneficiar: S.C. DUTCH MARINE TRADING DESIGN S.A. Sat Vânători, Comuna Vânători, AVIASAN, LOT 4/1/3/1 - LOT 2 (6766mp) şi LOT 4/1/3/2/1 - LOT 2 (329 mp), judeţul Galaţi (Cartier Aviasan, Comuna Vânători, DN 26, km 7+200 stânga, judeţul Galaţi), Telefon: +40 724 044 078; Fax: +40 236 464 050, email: Această adresă de email este protejată de spambots. Trebuie să aveți JavaScript activat ca să o puteți vedea. 1.Obiectul: Contract furnizare bunuri – Achizitie Strung CNC – 1 buc Strung numeric – 1 buc COD CPV: 42621000-6 – Strunguri CNC Sat Vânători, Comuna Vânători, AVIASAN, LOT 4/1/3/1 - LOT 2 (6766mp) şi LOT 4/1/3/2/1 - LOT 2 (329 mp), judeţul Galaţi (Cartier Aviasan, Comuna Vânători, DN 26, km 7+200 stânga, judeţul Galaţi) 2.Tipul si durata contractului: Furnizare / 9 luni 3. Valoarea estimata: 1.811.459,35 lei fara TVA 4. Criteriul de atribuire: pretul cel mai scazut 5. Data si ora limita de depunere a ofertei: 27.01.2014, ora 12.00 6.Data si ora deschiderii ofertelor: 27.01.2014, ora 12.30 7. Adresa la care se transmit ofertele: S.C. DUTCH MARINE TRADING DESIGN S.A., Sat Vânători, Comuna Vânători, AVIASAN, LOT 4/1/3/1 - LOT 2 (6766mp) şi LOT 4/1/3/2/1 - LOT 2 (329 mp), judetul Galaţi, (Cartier Aviasan, Comuna Vânători, DN 26, km 7+200 stânga, judeţul Galaţi) 8. Locul si modul de obtinere a documentatiei de atribuire: www.fonduri-ue.ro; S.C. DUTCH MARINE TRADING DESIGN S.A., Sat Vânători, Comuna Vânători, AVIASAN, LOT 4/1/3/1 - LOT 2 (6766mp) şi LOT 4/1/3/2/1 - LOT 2 (329 mp), judetul Galaţi, (Cartier Aviasan, Comuna Vânători, DN 26, km 7+200 stânga, judeţul Galaţi) / suport de hartie de la sediul beneficiarului 9. Cursul de referinta leu/euro aplicabil: Curs BNR din data 17.01.2014, 1 euro = 4.53 ron 10. Pentru informatii suplimentare, persoana de contact este: Antohi Simona, telefon +40 724 044 078, fax +40 236 464 050 11. Locul de implementare a contractului (livrare a produselor): Sat COSTI, COMUNA VANATORI, TARLAUA 64, PARCELA 2, JUDET GALATI