Descriere lot procedura

Achiziție echipamente, astfel cum sunt ele prezentate in caietul de sarcini, necesare pentru dotarea unei camere senzoriale, ce se incadreaza in urmatoarele grupe de: cod CPV 31000000-6 Masini, aparate, echipamente si consumabile electrice; iluminat cod CPV 32000000-3 Echipamente de radio, televiziune, comunicatii si articole conexe cod CPV 38562000-2 Stroboscoape cod CPV 39100000-3 Mobilier, saltele cod CPV 37000000-8 Instrumente musicale, articole sportive, jocuri, obiecte de artizanat, obiecte de arta si accesorii.