Descriere lot procedura

Anulare procedura de atribuire a contractului de LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII PENSIUNE TURISTICA D+P+E+M Obiectul contractului : CPV:45212412-7- Lucrari de constructii de pensiuni LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII PENSIUNE TURISTICA D+P+E+M Locul de executie a lucrarii: Str. General E. Grigorescu, nr. 11 bis, oras Gura Humorului,jud. Suceava, Romania . Tipul si durata contractului: Contract de furnizare – 16 luni Valoare estimata: total 795.702,00 lei/178.737,14 Euro – la care se adauga TVA Din care : -lucrari de constructii si instalatii: 768.351,00lei/172.593,33 Euro – la care se adauga TVA -diverse si neprevazute : 27.351,00 lei/6.143,81Euro – (3,56%) - la care se adauga TVA Criteriu de atribuire: pretul cel mai scazut Data limita de primire a solicitarilor de clarificari:19.12.2013 Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari: 20.12.2013 Data şi ora-limită de depunere a ofertei: 27.12.2013, orele 12.00 Data şi ora deschiderii ofertelor: 27.12.2013, orele 14.00 Adresa la care se transmit ofertele: Str. Vasile Alecsandri, nr.1, Bloc C1, Sc.B, Ap.15., Gura Humorului, jud. Suceava ,Romania Cursul de referinţă leu/euro aplicabil (dacă este cazul): Curs BNR din data 09.12.2013, 1 euro = 4.4518 ron Motivele anularii: Nu s-a primit nici o oferta pana la data de 27.12.2013