Descriere lot procedura

SC ARDACO TEHNIC METAL SRL, Strada Valea Barbusii, nr.1, Municipiul Campulung, Jud. Arges va invita la procedura de achizitie conform Ordinului 1120/2013 pentru achizitia de: Lot 1: - Centru de prelucrare cu comanda numerica, cod CPV: 42638000-7 -Centre de prelucrare a metalelor (1 buc.); - Software prelucrari mecanice pentru Centru de prelucrare cu comanda numerica, cod CPV: 48100000-9 - Pachete software pentru industrie (1 buc.) din cadrul proiectului „Creșterea competitivității economice și a productivității S.C. ARDACO TEHNIC METAL S.R.L. prin achiziția de tehnologii de producție performante”, cod SMIS: 42615. Ofertele vor fi intocmite in conformitate cu prevederile Documentatiei de atribuire atasate acestui anunt. Data limita de depunere a ofertelor: 29.01.2014, ora 12.00 Data de deschidere a ofertelor: 29.01.2014, ora 12.15 Pentru informatii suplimentare: SC ARDACO TEHNIC METAL SRL, Str. Valea Barbusii, nr.1, Municipiul Campulung, Jud. Arges Persoana de contact: Munteanu Daniel Telefon: 0745.055.008.