Detalii contact beneficiar  


Anunțuri [proceduri de achiziție, beneficiari privați]

  • Achiziția de Servicii de cercetare privind obtinerea de epruvete din compozite polimerice termoplastice cu pulberi nanoconductive pe echipamente specializate şi analiza integrată a proprietăţilor mecanice, chimice şi termice a epruvetelor rezultate ( procedură închisă la 25.03.2014 / 01:11:14) - Atribuire: Totală (contractate 1 din 1 loturi)

Data publicare  04.03.2014
Data limită depunere ofertă 17.03.2014
Ora limită depunere ofertă 12:00
 Județ  IASI
 Tip contract  Servicii

Data/Ora celei mai recente versiuni a specificaţiilor: 04.03.2014 / 15:01:16


  • Loturi procedură
Achiziția de Servicii de cercetare privind obtinerea de epruvete din compozite polimerice termoplastice cu pulberi nanoconductive pe echipamente specializate şi analiza integrată a proprietăţilor mecanice, chimice şi termice a epruvetelor rezultate


Căutare anunțuri

Cuvinte cheie
Data publicare
Data limită depunere ofertă
Județ
Tip contract
Procedură închisă
Specificații actualizate