Achiziții beneficiari privați

mipe-1

Această aplicaţie web, dezvoltată de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, conține toate anunțurile de achiziţii derulate în cadrul proiectelor implementate de beneficiarii din mediul privat (entități juridice fără calitate de autoritate contractantă care au semnat/vor semna un contract/acord de finanțare din fonduri europene). Publicarea anunţurilor pe acest site este obligatorie, conform prevederilor Ordinului de ministru nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene

pdf Ordinul nr. 1284/2016, cu modificările și completările ulterioare, consolidează într-un singur document toate reglementările anterioare specifice achizițiilor derulate de entitățile private (Ordinul MFE nr. 1120/2013, Ordinul MFE nr. 1191/2014, Ordinul MFE nr. 3123/2015 și Ordinul MFE nr. 427/2016), care au fost abrogate odată cu intrarea în vigoare a actualei legislații în domeniul achizițiilor publice.

La elaborarea ordinului s-au avut în vedere următoarele aspecte:

1. S-au preluat noile prevederi incidente din Legea nr. 98/2016;
2. S-a extins aria de aplicabilitate a ordinului, introducându-se și finanțarea nerambursabilă prin:

· Programul de Cooperare Elveţiano - Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse - Obiectivul 1 al Ariei de concentrare 4 - „Îmbunătăţirea mediului înconjurător”

· Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime;

3. S-a introdus un capitol dedicat aplicării principiului proporționalității în verificarea administrativă a cererii de rambursare.

De asemenea, beneficiarii privați care implementează un proiect împreună cu o entitate publică trebuie să aplice prevederile pdf Ordinului nr. 6.712/890/2017privind aprobarea modului de efectuare a achizițiilor în cadrul proiectelor cu finanțare europeană implementate în parteneriat, cu modificările și completările ulterioare.

Formele de bază ale celor două ordine pot fi consultate pe pagina ministerului in secțiunea Legislație.

INFORMARE

În scopul asigurării unei abordări unitare din partea tuturor entităților implicate în procesul de verificare a procedurilor derulate de beneficiarii privați, dar și pentru a sprijini beneficiarii în evitarea comiterii unor greșeli similare celor deja considerate sancționabile de AM-uri în trecut, în anul 2018 a fost elaborată Colecția de spețe pentru beneficiarii privați.

Colecția de spețe o regăsiți în secțiunea „Întrebări frecvente” din cadrul acestui site, alături de celelalte răspunsuri la întrăbările dvs. cele mai frecvente sau, pe site-ul www.fonduri-ue.ro.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

 

Autentificare

Dacă sunteți beneficiar privat și nu ați primit încă parola de acces în sistem, vă rugăm daţi click pe butonul "Nu am utilizator" pentru lista persoanelor de contact din Autoritățile de Management sau din Organismele intermediare.